ШУКАЄМО МЕДІАХУДОЖНИКА!

Шукаємо в команду Театру Лесі медіахудожника
Що робить медіахудожник?

 • Встановлює, підключає та налаштовує електроосвітлювальне (проекційне) обладнання, яке знаходиться на сценічних майданчиках.
 • Встановлює, підключає та налаштовує додаткові технічні засоби (фото- та відеотехніку тощо), необхідні для здійснення проекцій.
 • Працює з мультимедійними об’єктами, розробляє медійні проекції до вистав разом з головним художником, режисером та художником з освітлення.
 • Забезпечує  належну роботу медійних проекцій на репетиціях, виставах та заходах театру.
 • Обслуговує вистави та заходи, що потребують складних світлових та медійних рішень.
 • Працює з відповідним програмним забезпеченням (Resolume arena, Affter effects, Premier pro) та іншими сучасними технічними засобами при підготовці та проведенні вистав.
 • Бере участь у розробленні схем освітлення вистав спільно з художником з освітлення, сценографом та режисером.
 • За необхідності здійснює відео та аудіозапис заходів театру.
 • Виконує всі необхідні по ходу дії вистави перестановки проекційного обладнання, в т.ч. додаткових технічних засобів, необхідних для здійснення проекцій.
 • Виконує всі роботи з монтажу (демонтажу) і профілактичного ремонту проекційного обладнання, в т.ч. додаткових технічних засобів, необхідних для здійснення проекцій.
 • Безпосередньо виконує підготовку, упаковку, переноску проекційного обладнання, в т.ч. додаткових технічних засобів, необхідних для здійснення проекцій, при виїздах та гастролях

ПОВИНЕН ЗНАТИ:
відповідне програмне забезпечення (Resolume arena, Affter effects, Premier pro);
основи світло- та кольорознавства; 
світлові та кольорові параметри всієї освітлювальної апаратури; 
основні світлотехнічні вимірювальні прилади;
сумлінно виконувати свої посадові обов’язки;
шанобливо ставитися до співробітників; 
дотримуватися етики спілкування; 
не допускати дій і вчинків, які можуть зашкодити інтересам чи негативно вплинути
на репутацію Театру, його працівників; 
правила внутрішнього трудового розпорядку; 
правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.


КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ: 
повна середня або професійно-технічна освіта; 
підвищення кваліфікації; 
стаж роботи за професією не менше 1 року.


Якщо ти гадаєш, що підходиш нам, то за додатковою інформацією телефонуй: 233-31-85 та надсилай резюме на е-мейл: [email protected]